לי-אור גולדמן
מנהלת הכשרות ®SE
SEP. BSc. BSW. CAP

ללי-אור תואר ראשון B.Sc. בבביולוגיה מהאוניבריטה העברית, ותואר BSW בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת בר-אילן. בנוסף היא SEP – מוסמכת לטיפול בחוויה סומטית.
ללי-אור מעל לעשרים שנות נסיון מקצועי בטיפול בהתמכרויות, הן בארה"ב והן בישראל (CAP), והיא משלבת טיפול בעזרת החוויה הסומטית בעבודתה.

בנוסף לי-אור מתמחה בטיפול בעולים. במסגרת עבודתה היא עוזרת לעולים להתמודד עם הלם תרבות ולהסתגל לחברה רב-תרבותית. היא גם משמשת כמנחה בקבוצות הורים.
לי-אור משמשת כ-Provider עבור תלמידי ®SE מתחילים. היא תרפיסטית מוסמכת לשימוש במייל, צ'אט, סקייפ וכד' לטיפול מרחוק.

לי-אור מתאמת את קורסי ה-®SE בישראל.