חוויה סומטית, INT 2 – נוב' 7, 8, 9, 10

חוויה סומטית, BEG 2 – חיפה, נוב'  12, 13

חוויה סומטית, BEG 1 – באר שבע – נוב'  5, 6, 15, 16, 17

Collective – נוב' 19, 20, 21 (צפת)