חוויה סומטית, INT 2 – פבר' 14, 15, 16, 18, 19 (באר שבע)