חוויה סומטית, BEG 1 – פבר' 4, 5, 11, 12, 13 (באר שבע)

חוויה סומטית, INT 3 – פבר' 4, 5, 11, 12, 13 (תל-אביב)