חוויה סומטית, עזרה ראשונה כללית – פבר' 21, 22 (עפולה)