חוויה סומטית, BEG 2 – מאי 27, 28 + יוני 3, 4, 5 (נט"ל תל-אביב)