חוויה סומטית, BEG 2 – מאי 27, 28 + יוני 3, 4, 5 (נט"ל תל-אביב)

חוויה סומטית, BEG 1 – מאי 29, 30, 31 + יוני 1, 6, 7 (תל-אביב)