חוויה סומטית, INT 1 – אוק' 7, 8, 9, 10 (מיקום טרם נקבע)