חוויה סומטית, BEG 1 – אוק' 11, 12, 14, 15, 16 (מיקום טרם נקבע)