חוויה סומטית, INT2 – פברואר (תל-אביב)

BEG1 – פברואר (נט"ל, תל-אביב)