חוויה סומטית, INT1 – יוני (תל-אביב) (6/12/2019 - 6/20/2019)

חוויה סומטית, INT1 – יוני (תל-אביב)