עדויות בעברית

עדויות באנגלית

Somatic Experiencing® (SE)

Gina Ross Interviewed at Radio WFT – May 2016

Gina Ross, Interviewed by Radio WTF on May 2016