Beyond the Trauma Vortex into the Healing Vortex For Education and Psychology Professionals
חינוך ופסיכולוגיה: מעבר למערבולת הטראומה לעבר מערבולת הריפוי: עבור תחום החינוך והפסיכולוגיה

מאת ג'ינה רוס

בספר, מציגה רוס תאוריה ודרכי טיפול חדשניים, המאפשרים לפסיכותרפיסטים, מורים והורים להימנע מלתייג בצורה מוטעית סימפטומים של טראומה, כהפרעות למידה והתנהגות, ובכך לאפשר להם לחפש טיפולים הולמים. 

בספר קיים דגש מיוחד על ילדים ומתבגרים, ומגוון פתרונות של עזרה ראשונה רגשית כדי לעזור לעובדים בבתי ספר להילחם באלימות.

.