הבנה רב-תרבותית

החשיבות של שוני בין תרבותי

הסדנאות שלנו פונה להבנה רב-תרבותית, פן חשוב אך לא מאד מוכר של יישוב סכסוכים. עימותים רבים הסלימו עקב חוסר הבנה רב-תרבותית מצד כל המעורבים. בעוד שטראומה מקצינה את ההבדלים בין אנשים, חוסר הבנה רב-תרבותית מוסיף רובד מיותר של חוסר אמון, הפרדה וניכור. בסדנה נחקור את כל הקטגוריות המושפעות על ידי התרבות.

כישורי תקשורת

בסדנה נלמד את סימני מערבולת הטראומה בתקשורת, את השפעתם על מערכות יחסים, וכיצד הם מעודדים קיטוב ורוע. נתייחס לדרכים הנוקשות והעדינות של תקשורת במערבולת הטראומה. נלמד לתקשר מתוך מערבולת ההחלמה, להזמין יותר הבנה, שיתוף פעולה וחיבור. נלמד להשרות רגשות שלום בהרמוניה, המקלים על פתרון סכסוכים,

  • בסדנאות אנו מציעים רשימת כללים מוכחים וקלים, ליישוב סכסוכים, הנובעים כתוצאה ממערכות יחסים אישיות, וכתוצאה מעימותים בין קבוצות או בין אומות שונות.
  • דרכים פשוטות לשחרור לחץ במקום, בכל עת ובכל מקום; ללמוד את היכולת לזהות סימני לחץ וטראומה בעצמך ואצל האחר, וכיצד לשחררם.
  • ללמוד דרכים וכללים לזיהוי הטראומה והצרכים הלא מסופקים המסתתרים מאחורי כל עימות.
  • הכרה בצרכים הלא מסופקים, ויישוב הרגשות המעודדים את העימותים: 'שלהם' ו'שלנו'.
  • הבנה רב-תרבותית בטווח כל הקטגוריות התרבותיות.
  • שיטות לשימוש בתקשורת יעילה ורגועה ואיתור תקשורת הרסנית.