שותפים

עמותת ITI עובדת עם גופים ממשלתיים ומקומיים ברחבי הארץ, כולל:

עמותת ITI עובדת בשיתוף פעולה עם משרדי ממשלה, עמותות, עיריות, חברות במשק, ועוד היד נטויה…