ספרים

תחום הדיפלומטים ועמותות: מעבר למערבולת הטראומה לעבר מערבולת הריפוי: מדריך לדיפלומטים וארגונים ללא מטרות רווח

Gina Ross

הספר נכתב עבור דיפלומטים וארגונים ללא מטרות רווח, הספר כולל תאוריה חדשנית ודרכי טיפול בטראומה ובשחיקה, וכן כלים לפיתוח חוסן נפשי.