תמר, פסיכותרפיסטית – חריש

תמר, פסיכותרפיסטית – חריש