מודולות לימודיות

מודולות לימודיות

ארגנו את התוכן החינוכי של EmotionAid® לשישה מודולים. סדנת ה- 24 שעות של עזרה ראשונה רגשית כוללים את 6 המודולים.

להלן תיאור של המודולים ותוכנם.

מניסיוננו, קבוצות מסוימות צריכות יותר תרגילים ופחות תוכן תיאורטי. במקרים כאלה, תוכלו להפסיק את המודול הששי ולהחליפו בתרגילים בכיתה.

לחצו על המצגת להורדה: