גלית אלחדד

שם: גלית אלחדד
טלפון נייד: 02-5385970, 052-5532434 ,050-4426544
מייל: galitel7@gmail.com