ספרים

לתחום התקשורת: מעבר למערבולת הטראומה: תפקיד כלי התקשורת בריפוי פחד, טרור ואלימות

מאת ג'ינה רוס

בספר זה, מציעה ג'ינה רוס על יצירת שיתוף פעולה בין כלי התקשורת, חוקרי טראומה ובעלי תפקידים ציבוריים כדי לשבור את מעגל הקסמים של טראומה ואלימות. לפי רוס, כלי התקשורת יכולים להשתמש בהשפעתם על הציבור כדי לקדם שלום במקום אלימות, וכדי לרפא נפשות קהילות ואומות שנפגעו על ידי טראומה. רוס מחדדת את הטבע ההרסני של 'מערבולת הטראומה' דרך מגוון של דוגמאות אישיות והיסטוריות. בהמשך, היא מציעה תובנות משלה ל'מערבולת ריפוי' אלטרנטיבית. ע"י התמקדות בקשר בין הריפוי האישי לקולקטיבי. הסופרת מצליחה לשכנע איך וכיצד יכולים כלי התקשורת לשחק תפקיד משמעותי בהחלת ריפוי בקרב הצופים ועל עצמם.