ספרים

סקטור הבריאות: מעבר למערבולת הטראומה לעבר מערבולת הריפוי: מדריך למקצועות הרפואה

מאת ג'ינה רוס

מספר גדול של תסמינים, הקשורים לטראומה אינם חולפים בעקבות התערבות רפואית. ידע אודות האתיולוגיה הטראומטית שמאחורי התסמינים הטראומטיים הללו מאפשר לצוות הרפואי להקל על הסבל המתלווה לעינויי הנפש. מוסד רפואי, בו אנשי הצוות רגישים לצורך בריפוי טראומה באמצעות כלים חדשים, מגבירה את יכולת ההחלמה.
ספר זה מגדיר את הטבע והמאפיינים של טראומה. יש בו הגדרות של תסמינים ותסמונות המאפיינים טראומה שאינם מגיבים לתרופות, והצעות לכליל ריפוי, המתאימים לסקטור הרפואי. בספר גם הגדורות לטראומה משנית ושחיקה, והשפעתן על הצוות הרפואי (רופאים, אחיות, צוותי חירום, מנתחים וכו'), כמו על המטופלים, בני משפחתם וחבריהם. הספר מציע כלים להתמודדות עם טראומה ומגדיר את תפיסת מערבולת הטראומה הקולקטיבית וכלים לריפוי קולקטיבי. כמו כן הספר אף מתייחס להשפעת טראומה משנית, הנוצרת כתוצאה מהאזנה/צפייה בכלי התקשורת, על הציבור הרחב.