ספרים

לסקטור הבטחון: מעבר למערבולת הטראומה לעבר מערבולת הריפוי: מדריך לכוחות הביטחון

מאת ג'ינה רוס

כאשר מלמדים את אנשי כוחות הביטחון כלים של וויסות-עצמי, התוצאה היא ירידה, הן בשכיחות תופעת הלם קרב והן בהפצת התגובה הטראומטית בקרב הלוחמים. ניתן להשתמש באותם כלים גם לאלו שמשתחררים משירות, כדי למנוע מהם, ממשפחותיהם ומהקהילה כולה, סבל מיותר. בכך ניתן לחסוך משאבים כספיים ולזכות בתמיכה של החברה כולה בחיילים משוחררים.

בספר זה מספר כלים של עזרה ראשונה רגשית, לכוחות הביטחון המאפשרים שחרור של לחץ במסגרת האימונים. הספר עוזר לזהות מגוון רחב של סימפטומים פסיכו-ביולוגיים ורגשיים הנמצאים עבר להגדרה המקובלת של פוסט-טראומה, אלו כוללים כלים למפקדים, העוזרים להעלאת המורל הקבוצתי, הנחיות לזיהוי מערבולת הטראומה הקולקטיבית, וכיצד לצמצם אלימות הנובעת מטראומה והדחף הנובע מכך לנקמה. בספר דוגמאות כיצד לגעת במערבולת הטראומה הקולקטיבית מנקודת מבט צבאית.